Hakkımızda...

AKDAM’da kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür.

HAKKIMIZDA

AKDAM 1998 Yılında kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek için kuruldu. Adana yerelinde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konularında farkındalık  oluşturmak ve bu konuda bilinç yükseltmek için sayısız çalışmalar yürütmüş ve sayısız projelere imza atmış sivil toplum kuruluşudur.
Derneğimizin verdiği tüm bu hizmetler gönüllülük esası ile ücretsiz yürütülmektedir. Hak temelli çalışan bir örgüt olarak, derneğimiz kuruluşundan itibaren Türkiye’nin her yerinden başvuran binlerce kadının hayatına dokunmuştur.

AKDAM; üye gönüllüler ve dışarıdan katkı sunan gönüllülerden oluşan büyük bir ailedir. Dernek, 60 üyesi ve dışarıdan gönüllü destek veren yüzü aşkın gönüllüsü ile büyük bir ekip ile çalışmalarını yürütmektedir.

Derneğimiz sadece kadın üyelerden oluşmaktadır. Tüm çalışmalarımız gönüllülük ve gizlilik esasına dayanmaktadır. Derneğimiz hiyerarşi olmaksızın, eşitliği ilke edinerek ayrımcılık ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi ilke edinmiştir.

Dernek üyeleri avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitimci, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, özel sektörden emekli kadınlar, şiddet alanında uzman aktivistlerden oluşur.

Hafta içi her gün 09:00- 17:00 saatlerinde gönüllülük esası ile çalışmaktadır.

DANIŞMA MERKEZİMİZ NASIL İŞLER?

AKDAM’dan danışmanlık almak isteyen kadınlar yüz yüze veya  telefonda görüşebilirler.

Kimi zaman danışanlarımız karakol, kaymakamlık, belediye gibi kurumlar tarafından AKDAM’a yönlendirilmişlerdir. Arkadaşlar, broşürlerimiz, yazılı/görsel basın veya internet sitemiz, facebook sayfamız yoluyla bizden haberdar olup erişenler de olur.
Okullarda, resmi veya özel kuruluşlarda yahut ev toplantılarında verdiğimiz iletişim bilgilerimizi alıp doğrudan merkezimize gelen danışanlarımız da olabilmektedir.

Danışmanlık eğitimlerini tamamlamış gönüllüler olarak hafta içi beş gün nöbet sistemi ile merkezimizdeyiz.  Başvuran kadınları dinler, kendi kararlarını verme süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanırız. Görüşmelerimizde öncelikle danışanımızın hikayesini ayrıntılı olarak dinler, seçeneklerinin net olarak ortaya konulması ve değerlendirilmesi için gerekirse yol gösterici olmaya gayret ederiz. Kadınların kararları ne olursa olsun saygı duymamız gerektiğini biliriz.

Bazen başvuran kadınlar sadece merkezimiZden psikolojik, sosyal ve hukuki destek almayı tercih ederler.

Bazen de talepleri doğrultusunda sığınağa yerleşme, baronun adli yardım birimine başvurma gibi kamu ve sivil toplumun sunduğu çözümlerden ihtiyaç duyduklarına erişmelerinde ihtiyaç duydukları yardımları sunmaya gayret ederiz…

MERKEZİMİZDEKİ İLKELERİMİZ:

Akdam, kadına yönelik her türlü  şiddete  karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütür. Gönüllü danışmanlar merkeze başvuran kadınları dinlerken, onların adına karar vermez, karar verme sürecinde baskı yapmaz, kendi kararlarını vermeleri sürecinde destek verir. Kadınların kararı ne olursa olsun kadınlar yargılanmaz.

  • Akdam'da kararlar tüm gönüllülerin bilgilendirilmesi ve onayı ile alınır.
  • Akdam'da hiyerarşi oluşturulmamasına özen gösterilir, gönüllüler merkezde eşit yetki ve sorumluluklara sahiptir.
  • Yetki ve sorumluluklar konusunda rotasyon uygulanır. Böylece bilgi ve sorumluluklara tüm üyeler vakıf olurlar.
  • Merkezimizde çalışmalar gönüllülük ilkesine dayanır ve gönüllülerden sorumluluklarını kendi belirledikleri sınırlar içinde yerine getirmeleri beklenir.
  • Merkezde alınan kararlar gönüllüler tarafından tartışılır, herkesin fikri alınmış olur. Böylece ortak bir sonuca varabilmek hedeflenir.
  • Merkezde yapılan işlerin uygun bir dille, yargılamadan eleştirisi yapılır. Gönüllüler eleştirilere tahammüllü olmalıdır. Ancak söylem ve tavırlarımızda arkadaşlarımızın da duyguları dikkate alınır.
  • Gönüllülerin birbirine karşı önyargılı davranması, suçlamalarda bulunması veya ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

DAHA FAZLA BİLGİ...

Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM), 1998 yılında bir avuç kadın tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, farkındalık yaratmak gibi düşüncelerle kuruldu. Patriyarkanın eril şiddetini tanıtabilmek, sivil toplum örgütleriyle bu konuda dayanışabilmek ve etkin mücadelede edebilmek, gerektiğinde bu alanda eğitimler vermek kuruluşunun diğer amaçlarındandı. 

Çalışmalarını yerel, bölgesel ve ulusal alanda sürdüren AKDAM; yürüttüğü projelerle daha çok kadına ulaşmayı amaçlamaktadır. “Kadının beyanı esastır” ilkesiyle Merkez’de hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermeye çalışan AKDAM bu desteği gönüllülük esasıyla yerine getirir. 

Bir diğer ilkesi yereldeki sorunları ulusal platformlara taşımaya, paylaşmaya ve çözüm üretmeye çalışırken “kadın bakış açısı”ndan ve feminist ilkelerden uzak kalmamaya özen göstermektir.  Yaşamın her alanında kadın politikaları geliştirmede, kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesinde, bu ayrımcılığın sorgulanmasında çalışmalar sürdüren AKDAM bağış ve aidat geliri ile ayakta durmaya çalışmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getireceğine inanıyoruz.

Bunu sağlayacak çalışmaları gerektiği gibi gerçekleştirebilmek için kendimizi devamlı geliştirmeye ve mümkün olduğunca çeşitli zeminlerde diğer kadın örgütleri ile bir araya gelmeye gayret ediyoruz.

Toplumsal dönüşüm için eğitimler ve buluşmalar düzenliyor ve danışma merkezi faaliyetlerimiz ile olay özelinde çözümler geliştiriyoruz.

Dayanışmanın hayatı güzelleştireceğini biliyoruz; dayanışmaya kendi hemcinslerimizden başlıyoruz!

Sekreter

Gönüllü Avukat

Gönüllü Psikolog

Gönüllü Psikolojik Danışman

Sosyal Çalışmacı