Çalışmalarımız

Dayanışmanın hayatı güzelleştireceğini biliyoruz; dayanışmaya kendi hemcinslerimizden başlıyoruz!

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

AKDAM’da kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizde feminist yöntemleri pusula kabul ediyoruz.

Şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi yürütürken pek çok kadın örgütü ile farklı birliktelik zeminlerinde yer alıyoruz. Düzenli aralıklarla bir araya gelen ya da olay özelinde tepki veren bu sürekli işbirliği zeminlerimiz dışında, Türkiye ve dünya genelindeki pek çok kuruluşun kadınları güçlendirme çalışmalarının Adana’daki güvenilir paydaşı olarak yıllardır çok sayıda projede yer aldık.

Üniversiteler, sağlık müdürlükleri, aile ve sosyal politikalar müdürlükleri, milli eğitim, jandarma, müftülük veya sivil toplum örgütleri ile yürüttüğümüz iletişim ve çalışmalarımızla da toplumsal çözüm geliştirme esnekliğinin arttırılmasında köprü görevi görmeye gayret ederiz.

İç çalışmalarımızda;

 • Kararlarımızı tüm gönüllülerin bilgilendirilmesi ve onayı ile alırız.
 • Hiyerarşi oluşturulmamasına özen gösteririz. Hepimiz gönüllü olduğumuzdan, eşit yetki ve sorumluluklara sahip olduğumuzu kabul ederiz.
 • Yetki ve sorumlulukların paylaşımında rotasyon uygularız. Böylece bilgi ve sorumluluklara tüm üyelerin vakıf olmasını amaçlarız.
 • Tüm çalışmalarımızda gönüllülerimizin sorumluluklarını kendi belirledikleri sınırlar içinde yerine getirmelerini bekleriz.
 • Kararlarımızın belirlenme sürecinde tartışır ve herkesin fikrini almaya çalışırız. Böylece ortaklaşa sahiplenilmiş bir yol çizmeyi hedefleriz.
 • Eleştirilerimiz olduğunda yargılamadan ve uygun dille yapmaya özen gösteririz. Eleştirinin daha iyiye yönelmenin olmazsa olmaz aracı olduğunu bilir ve  doğru sonuçlar için söylem ve tavırlarımızda arkadaşlarımızın duygularını dikkate almayı önemseriz.
 • Birbirimize karşı önyargı, temelsiz suçlamalar veya herhangi bir konudaki ayrımcılık kırmızı çizgilerimizdir; ortaya çıkmaması/engellenmesi için çabamız süreklidir.

YAYINLARIMIZ

Mülteci kadınlara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele" el kitabı

Kadın dayanışma merkezi işleyişi eğitimi el kitabı

Kadına karşı şiddetle mücadele rehberi

Belediyeleri kadınlarla sınamak raporu

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli kadın el kitabı

PROJELERİMİZ

 • Önce İnsan Sonra Kadın
 • Dove (KEİD), Devlet ve Sivil Toplumun İşbirliğinin Sağlanması
 • BADEP "Baba Destek Eğitimi" (ACEV)
 • Dere Tepe (ACEV)
 • ŞÖNİM İzleme (KEİD)
 • Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi
 • Bilgi Üniversitesi Kuluçka Merkezi Kaynak Geliştirme Gönüllü Eğitimi Projesi
 • Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi
 • Mor Güvercin Projesi (TCYOV)
 • Mahpusluk Sürecinde ve Sonrasında Kadınlar İçin Çözümler Çalıştay Projesi
 • Kadına Yönelik Şiddetle Doğu Akdeniz Dayanışma Ağı Projesi
 • Mülteci Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Kurumlar Arası Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi (AKDAM ve KADAV ortaklığıyla halen yürütülmektedir)
 • Belediyeleri Kadınlarla Sınamak Raporu (Kadınların politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımı bakımından Adana Büyükşehir, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Belediyeleri)
 • Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek Projesi
 • STGM "Birlikte" Projesi (Halen devam etmekte)

SAVUNUCULUK / İZLEME / KAMPANYA

 • DISST ile Mahpus Kadınlara “Ped” Kampanyasında Adanalı kadınları örgütledik.
 • Kadın koolisyonunun Adana grubu ile yerel yönetimleri izledik, izlemeye devam ediyoruz. Böylece yerelde uygulayıcıların ilgili yasaları uygulamada, kadına yönelik hizmetlerde sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini izliyoruz.
 • Nafaka hususunda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

Bizi sosyal medyada takip edin...

Derneğimizin güncel etkinliklerinden haberdar olun